Biyolojik Gölet Uygulaması

FAALİYET ALANLARI

Biyolojik Gölet Uygulaması

Biyolojik göletler, canlı organizmaları öldüren ( biyositler ) hiçbir kimyasal maddeye gerek duymadan, filtrasyon, doğal taşlar ile tamponlama, bitkiler ve bilerek oluşturulan biyofilmler yoluyla temizlenen mekanik ve ekolojik sistemin kurulduğu göletlerdir. Doğal bir gölet, genelde son kullanıcıların istediği temizlik seviyesinde olmaz. Bunun olması için, doğaya karşı gelen bazı işlerin yapılması gerekir. Bu karşılıklı iki işin dengeli tutulmasıyla, doğala yakın biyolojik göletler ortaya çıkar. Bir göletin kirlenmesinin en önemli sebebi, su içerisinde bulunan, oluşan ve dışarıdan eklenen içerikler, özellikle de organik besin maddeleridir. Bunlar arasında en bilinenleri organik karbon, azot ve fosfordur. Gölet suyunu bu maddelerden ve bu maddeleri içeren canlı artığı ya da benzeri partiküllerden arındırmak en önemli iştir. Burada su hazırlık sistemini iki parçaya ayırabiliriz. Birincisi suda çözünmemiş kirlilikler ve besin maddeleri, diğeri ise suda çözünmüş besin maddeleri ile mücadeledir.

Filtrasyon - Tambur Filtre

Suda çözünmemiş kirliliklerin ayrıştırılması filtrasyon yolu ile olur. Sistemimizdeki tambur filtreler bu görevi görmektedir. Bu filtrasyon sayesinde, suda çözünmemiş hayvan ve bitki artıkları, hayvansal ve bitkisel planktonlar, dışarıdan gelen toz ve kirlilikler, suda parçalanarak çözünmeden yakalanır ve dışarı atılır. Bu ürünler suda çözünürse, sudaki kirlilik artar, yosunlar da bu ürünlerden beslenerek hızla ürerler. Sistemimizde bu filtrasyon işlemi, öncelikle en kaba hali ile skimmer içindeki sepet ve kartuş filtrelerle başlar. En kaba kirlilikler burada tutulur ve arada sırada bunların temizlenmesi gerekir. Daha sonraki aşama ise daha ince filtrasyon yapabilen tambur filtredir.

Döner tambur filtre, gölet sularından gelen atık madde ve partikülleri elek filtresi yardımı ile ayrıştıran mekanik bir filtredir. Döner tambur filtreler su seviyesindeki değişimi algılar ve filtre bloğunun temizlik gerektirip gerektirmediğine karar verir. Bu şekilde filtrasyona devam eder ya da gerekiyorsa tazyikli su yardımı ile filtreyi temizler. Döner tambur filtrenin bir önemli diğer avantajı ise, balık atıkları ve yenmemiş balık yemi gibi atık malzemelerin tekrar gölet suyuna karışmayacak olmasıdır. Bütün bu katı atıklar çok kısa bir zaman diliminde gölet suyundan ayrıştırılırlar. Döner tambur kirlenmiş su ile yerçekimi ile beslenir. Su, toplama odasına akar ve oradan da tambur filtrenin içine yol alır. Tambur bir elek filtre ile kaplıdır (standart 40 mikron / 300 mesh). Kirli su tamburdan sadece elek filtreden geçerek ayrılabilir. Bu durumda 40 mikron üzeri bütün partiküller tambur içerisinde kalacaktır. Mekanik olarak temizlenen kirli su, sonraki filtrasyon aşamaları için filtre odasını terk eder. Tambur içerisinde kalan atıklar zamanla adım adım filtre gözeneklerini tıkayacak ve filtre yüzeyinden geçebilen su debisi azalacaktır.

Bundan dolayı tambur dışındaki su seviyesi azalacaktır (yerçekimi sistemi). Eğer su seviyesi gereken döner tambur üzerindeki sensör vasıtası ile ayarlanabilen, minimum (yerçekimi) seviyeye ulaşırsa dijital kontrol ünitesi tarafından tazyikli su ile temizleme işlemi başlatılacaktır. Temizleme işlemi sırasında tambur motor tarafından döndürülecek ve filtre yüzeyinin her bölgesi eşit miktarda basınçlı suya maruz bırakılacaktır. Filtre yüzeyindeki birikintiler filtre tamburu içerisinde bulunan atık tepsisinde birikir ve drenaj yardımı ile filtreyi terk eder. Sensör, istenen seviye farkının ayarlanmasını sağlar.

FAALİYET ALANLARI


Teklif Al

Telefon

Whatsapp